Kontorshuset Aura är med sitt gyllene tak ett nytt landmärke i centrala Malmö. Nu finns endast en ledig butikslokal kvar, på 61 kvm. Den ligger med ett perfekt skyltläge ut mot den nya pulsådern Neptunigatan och är idealisk för exempelvis café, mindre restaurang, service eller detaljhandel.

Ledig butiksyta på 61 kvm

Butikens stora skyltfönster mot Neptunigatan i norr och mot lokalgata i öster blickar mot Malmö Universitet och Malmö C. Idag passerar ca 15.000 fordon, ca 3.000 cyklister och ca 500 fotgängare i området och dessa beräknas öka i takt med områdets utbyggnad. För mer information, kontakta Jessica Andersson, +46 734 10 14 86, jessica.andersson@skanska.se

Expansivt område

Under våren 2019 stod första kvarteret av Citadellsstaden färdigt med ca 450 nya kontorsarbetsplatser och ca 110 nya bostäder. Totalt kommer det att skapas omkring 1.200 arbetsplatser och 230 bostäder i Citadellsstaden.

Citadellsstaden tillhör stadsdelen Västra Hamnen som idag har ca 9.500 boende och ca 14.000 arbetstillfällen. Området är fortfarande under uppbyggnad med en exploateringsgrad på ca 60 procent och för det färdigställda området beräknas ca 20.000 boende och lika många arbetsplatser.

Västra Hamnen utmärker sig i Malmö med hög medelinkomst och utbildningsnivå.